Teczka

Karta menu przeznaczona dla restauracji, które treść menu zmieniają bardzo często, przy jednoczesnej małej objętości karty.
Wydrukowane karty mocujemy za pomocą narożników lub listew bezpośrednio w okładce. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej przekładki, zwiększającej objętość karty do 4 stron.

Kliknij enter aby wyszukać lub ESC aby wyjść.